2-859/2

2-859/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

27 NOVEMBER 2001


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW CORNET D'ELZIUS


Zie stuk nr. 2-858/2