2-865/4

2-865/4

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

28 NOVEMBER 2001


Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 3

Nr. 1 : van de heer Steverlynck c.s.