2-864/4

2-864/4

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

28 NOVEMBER 2001


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

≠ Nr. 1 : van de heer Thissen.