2-934/1

2-934/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

12 NOVEMBER 2001


Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn verstrijkt op 7 december 2001.