2-727/3

2-727/3

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

19 JUNI 2001


Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER COLLA


Zie stuk nr. 2-775/2, 2000-2001