Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1431 van de heer Destexhe d.d. 13 juli 2001 (Fr.) :
Geneesheren. ­ Stelsel van de sociale voordelen.

De wet over de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en schadevergoedingen gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet in modaliteiten voor het verwerven van de sociale voordelen die voorbehouden zijn voor bepaalde geneesheren.

Naar het schijnt kunnen dezen enkel van het regime van dit sociaal statuut genieten als de aanvraag elk jaar wordt ingediend. Is dit juist ? Is het normaal dat het sociaal statuut wordt geweigerd aan iemand die daadwerkelijk heeft gewerkt, maar die geen aanvraag heeft ingediend ?