Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-37

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1287 van de heer Destexhe d.d. 18 mei 2001 (Fr.) :
Tandartsen. Overeenkomst van 2001.

Zou u mij het percentage kunnen geven van de tandartsen die een praktijk hebben en die instemmen met de overeenkomst van dit jaar ?

Graag had ik de cijfers per gewest gekregen (Brussel, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest).