2-860/4

2-860/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

19 JULI 2001


Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidzorg


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 8

Nr. 1 : van de heer Barbeaux.

Art. 9

Nr. 56 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 10

Nrs. 57, 58 en 61 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 10bis (nieuw)

Nr. 4 : van de heer Barbeaux.

Art. 13

Nr. 63 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 15

Nrs. 65 en 66 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 17

Nr. 68 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 18

Nrs. 34 en 35 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 19

Nr. 6 : van de heer Barbeaux.

Art. 20bis (nieuw)

Nr. 32 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 25bis (nieuw)

Nr. 33 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 31

Nr. 15 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 32

Nrs. 38 en 39 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 34

Nrs. 17, 18 en 40 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 35

Nr. 8 : van de heer Barbeaux.

Nr. 19 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 36

Nr. 42 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 37

Nrs. 20 en 44 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 37bis (nieuw)

Nr. 21 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 38

Nr. 22 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 42

Nr. 9 : van de heer Barbeaux.

Nrs. 24 en 46 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 43

Nr. 10 : van de heer Barbeaux.

Nrs. 25 en 26 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 44

Nr. 27 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 45

Nr. 48 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 49

Nr. 49 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 51

Nrs. 50 en 51 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 52

Nr. 28 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 53

Nr. 11 : van de heer Barbeaux.

Nr. 29 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 55

Nr. 53 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 55bis (nieuw)

Nr. 30 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.

Art. 56

Nr. 31 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe.