2-850/4

2-850/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

19 JULI 2001


Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Opschrift

Nr. 2 : van de heer Vandenberghe.

Art. 2

Nr. 3 : van de heer Vandenberghe.

Art. 4

Nr. 4 : van de heer Vandenberghe.

Art. 6

Nr. 5 : van de heer Vandenberghe.

Art. 7

Nr. 6 : van de heer Vandenberghe.

Art. 8

Nr. 7 : van de heer Vandenberghe.

Art. 9

Nr. 8 : van de heer Vandenberghe.

Art. 10

Nr. 9 : van de heer Vandenberghe.

Art. 11

Nr. 10 : van de heer Vandenberghe.

Art. 24

Nr. 1 : van de heer Thissen (door de heren Thissen en Barbeaux).

Nr. 11 : van de heer Vandenberghe.

Art. 29

Nr. 12 : van de heer Vandenberghe.

Art. 32

Nr. 13 : van de heer Vandenberghe.