2-865/1

2-865/1

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

17 JULI 2001


Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken

Evocatieprocedure


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 19 oktober 2001.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.