2-851/1

2-851/1

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

12 JULI 2001


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie


Evocatieprocedure


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 15 oktober 2001.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.