2-691/5

2-691/5

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

13 JUNI 2001


Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 4

Nr. 1 : van mevrouw Nyssens.

Nr. 18 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe (door de heer Vandenberghe).

Art. 5

Nr. 2 : van mevrouw Nyssens.

Nr. 20 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe (door de heer Vandenberghe).

Art. 6

Nr. 4B : van mevrouw Nyssens.

Nr. 23 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe (door de heer Vandenberghe).

Art. 7

Nrs. 6, 8, 30 en 34 : van mevrouw Nyssens.

Nr. 22 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe (door de heer Vandenberghe).

Nr. 29 : van de heer Vandenberghe.

Art. 13

Nr. 10 : van mevrouw Nyssens.

Nrs. 25 en 26 : van de heren Vandenberghe en D'Hooghe (door de heer Vandenberghe).

Art. 62

Nr. 15 : van mevrouw Nyssens.