2-149/2

2-149/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

7 JUNI 2001


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW TAELMAN EN DE HEER ISTASSE


Zie stuk nr. 2-740/4