2-118

2-118

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 30 MEI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (Stuk 2-709)

Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (Stuk 2-709)

Bijlage

Naamstemmingen
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (Stuk 2-709)
Artikelen en amendementen