2-112

2-112

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 MAI 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur sur «la délivrance de visas pour des enfants roumains orphelins» (n° 2-606)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Een aantal vrijwilligersorganisaties zet zich reeds jaren in om Roemeense weeskinderen een zomervakantie aan te bieden bij Belgische gastgezinnen. Deze organisaties worden niet gesponsord en het verblijf van de kinderen bij de Belgische gastgezinnen, die toch niet alle bemiddeld zijn, is gratis.

Voor het eerst kan voor deze groep kinderen geen groepsvisa meer worden afgeleverd. Gelet op wijzigingen aan de consulaire regelingen sinds eind 1999 is het niet langer mogelijk groepsvisa te verstrekken voor een verblijf van meer dan dertig dagen. Dit werd bevestigd door de bevoegde diensten op de ambassade van Boekarest.

Vermits de Roemeense weeskinderen tijdens de zomer langer dan een maand bij hun gastgezinnen verblijven, betekent dit dat voor elk kind een apart visum moet worden aangevraagd tegen de kostprijs van 30 euro. Voor de organisatie van vrijwilligers die instaat voor de gastgezinnen en de contacten legt betekent dit een meerkost van ongeveer 200.000 frank. Bovendien moeten deze kosten ook niet worden gedragen door de gastgezinnen.

Daarom wil ik de ministers volgende vragen stellen.

Bestaat de mogelijkheid om voor groepen van kinderen een groepsvisum af te leveren voor een verblijf van meer dan dertig dagen? Zo niet, bestaat de mogelijkheid om gratis individuele visa voor sociale doeleinden, zoals de vakantie van weeskinderen, af te leveren?

Wat kunnen de ministers ondernemen om het zomerverblijf van deze Roemeense weeskinderen in ons land dit jaar niet duurder te maken dan de vorige jaren?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - De consulaire diensten ter plaatse moeten de wetgeving naleven die werd goedgekeurd op 13 juni 1999, dus door de vorige meerderheid, en die vanaf 1 januari 2000 van toepassing is. Met andere woorden, een groepsvisum is niet meer mogelijk.

Omdat ik het evenwel eens ben met de opmerkingen van mevrouw De Schamphelaere, stel ik voor dat ze contact opneemt met een van mijn kabinetmedewerkers, teneinde een amendement terzake voor te bereiden. Zolang de wet niet gewijzigd is, is een groepsvisum evenwel niet meer mogelijk.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Uiteraard wil ik daaraan werken, maar dit biedt geen oplossing voor de zomervakantie.

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Een groepsvisum aan die kinderen uitreiken is onwettelijk.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Volgens de ambassade in Boekarest zou het mogelijk zijn als de paspoorten door Roemenië gratis worden afgeleverd.

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Ik zou het waarderen indien de ambassadediensten aan een persoon die een vraag stelt hetzelfde antwoord zouden verstrekken als de minister. Daarnet heb ik de ambassadeur de vraag nog telefonisch voorgelegd en hem gevraagd of het mogelijk is een uitzondering te maken. Ik ben zelfs bereid te onderzoeken of dit kan worden betaald via het krediet conflictpreventie, maar wettelijk is het niet toegelaten.

In afwachting van een wijziging van de wet ben ik uiteraard bereid na te gaan op welke manier wij die kosten op ons kunnen nemen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Zoals de minister aanraadt, zal ik contact opnemen met zijn kabinet om een concrete oplossing te vinden.