Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid (Economie)

Vraag nr. 1100 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 16 januari 2001 (Fr.) :
Apotheken. — Dure producten. — Bezorgdheid bij de apothekers en groothandelaars.

In de wetenschap dat een duur product een specialiteit is die meer dan 1 026 frank kost en een marge heeft die voor de apotheker en de groothandelaar op respectievelijk 300 frank en 88 frank bruto is vastgelegd, moeten wij vaststellen :

1. dat valorisatie van producten met een kleine marge de afgelopen drie jaar gestegen is van 34 % naar 46 %;

2. dat kleinere modellen steeds meer plaats maken voor grotere modellen die in de categorie met een kleine marge terechtkomen;

3. dat de opslagkosten daardoor voortdurend toenemen;

4. dat de stijging van de omzet in de apotheek en in het magazijn voornamelijk het gevolg is van de toename van deze producten;

5. dat de brutomarge steeds verder daalt.

Daaruit moeten we wel besluiten :

— dat de jonge apotheker die een apotheek overneemt, het steeds moeilijker heeft om de eindjes aan elkaar te knopen;

— dat de aanvankelijke rentabiliteitsberekeningen niet meer betrouwbaar blijken te zijn;

— dat de geldlade zijn enige bekommernis wordt;

— dat hij niet meer sereen kan werken omdat hij teveel onder stress staat als gevolg van zijn terugbetalingen;

— dat de rentabiliteit van de groothandelaar bovendien vermindert omwille van de reeds aangehaalde redenen, en dat deze de neiging heeft om zijn dienstverlening te beperken daar hij zijn personeel moet inkrimpen;

— dat men niet mag vergeten dat de niet-terugbetaalde geneesmiddelen die enkel in groot formaat verkrijgbaar zijn, onbetaalbaar zijn voor de zieken.

Kan de geachte minister mij zeggen welke maatregelen hij heeft genomen of wat hij zal ondernemen opdat de zelfstandige apotheker niet zou wegkwijnen ?

Antwoord : Ik stel vast dat de vraag van het geachte lid eveneens werd gesteld aan mijn collega's die bevoegd zijn voor de Volksgezondheid en voor de Sociale Zaken en die de antwoorden met betrekking tot de overname van een apotheek zullen leveren.

In elk geval ben ik van oordeel dat het economisch gesproken logisch en normaal is dat de overnameprijs van een onderneming, een handel of een apotheek wordt berekend op zijn werkelijke en effectieve waarde en rendabiliteit.

De elementen die het geachte lid aanhaalt zijn niet nieuw en hebben reeds het voorwerp uitgemaakt van talrijke discussies. Zo heeft de regering beslist in het kader van het vernieuwd geneesmiddelenbeleid het huidige distributiesysteem van geneesmiddelen te herzien. De herstructurering van de marges zal deel uitmaken van deze herziening.

In een eerste fase en op korte termijn werd ook beslist de marges van groothandel en apotheek aan te passen door het een bijkomende marge toe te kennen voor de dure terugbetaalbare geneesmiddelen. Een bedrag van 330 miljoen frank is daartoe ingeschreven op het budget van het RIZIV.

In mijn hoedanigheid van minister van Economie stel ik alles in het werk opdat deze aanvullende marge in de allereerste maanden ook effectief kan worden doorgevoerd.