Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 1100 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 16 januari 2001 (Fr.) :
Apotheken. Dure producten. Bezorgdheid bij de apothekers en groothandelaars.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1099 aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1463).