2-102

2-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 MAART 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Stemmingen

Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet» (nr. 2-381), gesteld in plenaire vergadering op 8 maart 2001

De voorzitter. - We stemmen over de gewone motie die voorrang heeft.

Stemming nr. 7

Aanwezig: 57
Voor: 37
Tegen: 14
Onthoudingen: 6

-De gewone motie is aangenomen.

M. René Thissen (PSC). - Notre groupe s'est abstenu parce qu'il ne peut accepter les propositions telles que formulées par le gouvernement. La motion proposée par le CVP ne peut pas davantage nous agréer parce qu'elle porte uniquement sur la protection des intérêts flamands, alors que nous défendons également d'autres intérêts. (Protestations sur divers bancs.)