2-99

2-99

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2001 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (Stuk 2-636) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen (Stuk 2-637)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-25)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Stuk 2-412)

Bespreking

Berichten van verhindering