2-85

2-85

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 20 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-600) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel

Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Stuk 2-596) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Stuk 2-583)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4░, van de nieuwe gemeentewet (Stuk 2-590) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de minister van Justitie over źgratie en dienstverlening ten bate van de gemeenschap╗ (nr. 2-284)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over źde voorbereiding van de bijzondere commissie voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die van 22 tot 28 maart 2001 in Den Haag wordt gehouden╗ (nr. 2-264)

Stemmingen

Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Stuk 2-596) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over źde administratieve reorganisatie van de nucleaire sector en in het bijzonder van Electrabel, en de invloed ervan op de veiligheid╗ (nr. 2-296)

Stemmingen

Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Stuk 2-596) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Stuk 2-583)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4░, van de nieuwe gemeentewet (Stuk 2-590) (Evocatieprocedure)

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-600) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Ontwerp van programmawet (Stuk 2-600) (Evocatieprocedure)
Onderdeel Sociale Aangelegenheden