2-80

2-80

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 30 NOVEMBRE 2000 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi complétant la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen (Doc. 2-524) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

Mevrouw Iris Van Riet (VLD), rapporteur. - Dit verplicht bicameraal ontwerp kon niet vóór het reces door de Senaat worden behandeld. Bij de bespreking werd gewezen op de moeilijkheden die kunnen rijzen bij de praktische uitvoering van het ontwerp. Vooral in een aantal kleine arrondissementen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen kunnen zich problemen voordoen. De minister verwees terzake naar een bespreking die in de ministerraad nog aan de gang is over de vergroting van de arrondissementen.

De VLD wilde verder gaan en de devolutieve kracht van de lijststem volledig neutraliseren. Het ontwerp is een compromis; waardoor een betere diversifiëring mogelijk wordt. Vrouwen en jongeren die op niet nuttige plaatsen op de lijsten staan, krijgen meer kansen. Waardevolle politieke talenten die geen stemmentrekkers zijn, krijgen evenwel ook mogelijkheden.

Het ontwerp werd eenparig aangenomen.

-La discussion générale est close.