Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-24

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 844 van de heer Istasse d.d. 7 juli 2000 (Fr.) :
Steun aan de pers. ≠ Kostenverlaging.

De gemeenschappen zijn thans bevoegd voor het merendeel van de gevallen waarin de pers steun ontvangt. Bijgevolg zorgen vooral de gemeenschappen als overheid voor subsidie aan de schrijvende pers.

Dat neemt echter niet weg dat de federale overheid nog steeds bevoegd blijft in een aantal aangelegenheden. Er bestaat immers nog steeds een aantal gevallen waarin de federale overheid zijdelings steun verleent, meer bepaald :

≠ verlaging van het BTW-tarief;

≠ verlaging van het telefoontarief;

≠ verlaging van het posttarief;

≠ verlaging van de abonnementsprijs voor journalisten die op het NMBS-net sporen.

Kunt u mij meedelen hoeveel de BTW-verlaging precies bedraagt over de jongste vijf jaar ? Zo dat niet mogelijk blijkt, kunt u mij dan een raming meedelen ?

Antwoord : De journalisten erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken of door de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten in BelgiŽ krijgen, op vertoon van hun verminderingskaart of hun nationale perskaart, 75 % vermindering op het gedeelte van de prijs van het biljet boven het vast bedrag, in 1e of in 2e klas, namelijk :

≠ voor de ritten op het Belgische NMBS-net;

≠ voor de heen- en terugritten bij vertrek uit een Belgisch station naar een Luxemburgs station.

De toeslagen voor bepaalde internationale treinen of bij de Maatschappij van slaaprijtuigen moeten integraal worden betaald.

Deze vermindering is opgelegd door de Staat en wordt gecompenseerd door het ministerie van Verkeer en Infrastructuur via een jaarlijkse globale financiŽle bijdrage zoals bepaald in artikel 33 van het beheerscontract.

Deze vermindering komt neer op :

≠ 15 781 970 frank inclusief BTW voor 39 885 uitgegeven biljetten (6 805 075 frank door de journalisten betaald) in 1997;

≠ 17 062 230 frank inclusief BTW voor 39 693 uitgegeven biljetten (7 229 525 frank door de journalisten betaald) in 1998;

≠ 17 698 480 frank inclusief BTW voor 36 844 uitgegeven biljetten (7 316 985 frank door de journalisten betaald) in 1999.

Verminderingen van het telefoon- of posttarief vallen onder de bevoegdheid van de minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en -participaties.