2-522/6

2-522/6

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

20 JULI 2000


Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 1

≠ Nr. 33 : van de heer Vandenberghe (door de heer Vandenberghe, de dames de Bethune en Thijs en de heer Caluwť).

Art. 2 tot 9

≠ Nr. 16 : van de heer Thissen (door mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux).

Art. 2 tot 15

≠ Nr. 34 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 3

≠ Nrs. 35 en 36 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 4

≠ Nrs. 46 en 47 : van de heer Van Quickenborne.

≠ Nrs. 51 en 54 : van de heer Vandenberghe.

Art. 5

≠ Nr. 38 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 6

≠ Nr. 39 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 9

≠ Nr. 40 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 13

≠ Nr. 41 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 27

≠ Nr. 57 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 31

≠ Nr. 61 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 36

≠ Nr. 62 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 38

≠ Nr. 65 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 39

≠ Nr. 68 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 43

≠ Nr. 69 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 61

≠ Nr. 76 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 67

≠ Nr. 77 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 68

≠ Nr. 78 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 69

≠ Nr. 79 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 70

≠ Nr. 80 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 71

≠ Nr. 81 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 72

≠ Nr. 82 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 73

≠ Nr. 83 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 74

≠ Nr. 84 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 83

≠ Nr. 86 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 96

≠ Nr. 90 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 102

≠ Nr. 91 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 104bis (nieuw)

≠ Nr. 92 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 109

≠ Nr. 31 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 110

≠ Nr. 32 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 124

≠ Nr. 17 : van de heer Thissen (door mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux).

≠ Nr. 93 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 125

≠ Nrs. 94 en 95 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 129 tot 167

≠ Nr. 98 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 129

≠ Nr. 99 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 130

≠ Nr. 100 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 131

≠ Nr. 101 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 132

≠ Nr. 102 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 133

≠ Nrs. 103 en 104 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 134

≠ Nr. 105 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 135

≠ Nr. 106 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 136

≠ Nr. 107 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 137

≠ Nr. 108 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 138

≠ Nr. 109 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 139

≠ Nr. 110 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 140

≠ Nr. 111 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 141

≠ Nr. 113 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 142

≠ Nr. 115 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 143

≠ Nr. 116 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 144

≠ Nr. 117 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 145

≠ Nr. 118 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 146

≠ Nr. 119 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 147

≠ Nr. 120 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 148

≠ Nr. 121 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 149

≠ Nr. 122 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 150

≠ Nr. 123 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 151

≠ Nr. 125 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 152 en 153

≠ Nr. 50 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 152

≠ Nrs. 126 tot 128 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 153

≠ Nr. 129 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 154

≠ Nr. 130 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 155

≠ Nr. 131 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 156

≠ Nr. 133 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 158

≠ Nr. 134 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 159

≠ Nr. 135 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 160

≠ Nr. 136 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 161

≠ Nr. 137 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 162

≠ Nr. 138 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 163

≠ Nr. 18 : van de heer Thissen (door mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux).

≠ Nrs. 141 en 142 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 164

≠ Nr. 144 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 165

≠ Nr. 145 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 166

≠ Nr. 146 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 167

≠ Nr. 147 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 168

≠ Nr. 45 : van de heer Vandenberghe c.s.

≠ Nrs. 48 en 49 : van de heer Van Quickenborne.

≠ Nr. 148 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 172

≠ Nr. 155 : van de heer Vandenberghe c.s.

≠ Nrs. 156 en 157 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 172bis (nieuw)

≠ Nr. 158 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 172ter (nieuw)

≠ Nr. 159 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 172quater (nieuw)

≠ Nr. 160 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 172quinquies (nieuw)

≠ Nr. 161 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 172sexies (nieuw)

≠ Nr. 162 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 173

≠ Nr. 163 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 174

≠ Nrs. 164 en 165 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 175

≠ Nr. 166 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 178

≠ Nrs. 167 en 168 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 179

≠ Nr. 169 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 180

≠ Nr. 170 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 180bis (nieuw)

≠ Nr. 171 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 180ter (nieuw)

≠ Nr. 172 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 180quater (nieuw)

≠ Nr. 173 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 180quinquies (nieuw)

≠ Nr. 174 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 180sexies (nieuw)

≠ Nr. 175 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 180septies (nieuw)

≠ Nr. 176 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 181

≠ Nr. 52 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 183

≠ Nr. 177 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 194

≠ Nr. 53 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 195

≠ Nrs. 179 en 180 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 217

≠ Nr. 183 : van de heer Vandenberghe c.s.

Art. 241

≠ Nr. 88 : van de heren Caluwť en Van den Brande (door de heer Vandenberghe c.s.)

Art. 242

≠ Nr. 89 : van de heren Caluwť en Van den Brande (door de heer Vandenberghe c.s.)