2-50

2-50

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 31 MEI 2000 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Stuk 2-288) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie (van de heer Marcel Colla, Stuk 2-415)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Stuk 2-280) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (van de heer Armand De Decker c.s., Stuk 2-439)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
Vragen om uitleg
Non-Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arrest
Arbitragehof - PrejudiciŽle vragen
Arbitragehof - Beroepen