Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-13

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 502 van de heer Van Quickenborne d.d. 8 maart 2000 (N.) :
Federale overheid. Aankopen via internet. Stand van zaken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 504 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 570).

Antwoord : Hierbij kan ik het geachte lid meedelen dat het kabinet en/of ministerie geen aankopen doet via het internet.