2-28

2-28

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2000 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Stuk 2-308) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-309)

Algemene bespreking
Beroep op het Reglement
Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Stuk 2-308) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-309)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering