2-380/3

2-380/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

30 MAART 2000


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 10 december 1997


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De tekst aangenomen door de commissie
is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp
(Zie Stuk Senaat, nr. 2-380/1, 1999/2000)