2-347/5

2-347/5

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

22 MAART 2000


Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

heringediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 1 tot 11

Nr. 14 : van mevrouw Nyssens.

Art. 1

Nr. 39 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 3bis (nieuw)

Nr. 40 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 5

Nrs. 41 tot 43 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 6

Nrs. 16, 17, 33 en 38 : van mevrouw Nyssens.

Nrs. 44 tot 52 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 6bis (nieuw)

Nr. 24 : van mevrouw Nyssens.

Art. 6ter (nieuw)

Nr. 25 : van mevrouw Nyssens.

Art. 7

Nrs. 18 tot 21 en 34 tot 36 : van mevrouw Nyssens.

Nrs. 53 tot 61 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 7bis (nieuw)

Nr. 15 : van mevrouw Nyssens.

Nr. 62 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 8

Nr. 63 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 9

Nr. 64 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 10

Nr. 65 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Nr. 67 : van mevrouw Nyssens.

Art. 11

Nr. 23 : van mevrouw Nyssens.

Nr. 66 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.