2-308/5

2-308/5

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

16 FEBRUARI 2000


Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Artt. 1 tot 14

Nr. 1 : van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en de heer Verreycken (door mevrouw Staveaux-Van Steenberge) .

Art. 2

Nr. 12 : van de heer Verreycken.

Art. 2bis (nieuw)

Nr. 16 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 2ter (nieuw)

Nr. 17 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 3

Nr. 2 : van mevrouw Nyssens.

Nrs. 18 en 19 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 4

Nrs. 3 tot 5 : van mevrouw Nyssens.

Nrs. 20 tot 25 en 39 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 5

Nrs. 26 en 27 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 5bis (nieuw)

Nr. 28 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 5ter (nieuw)

Nr. 29 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 6

Nrs. 6 en 7 : van mevrouw Nyssens.

Nrs. 30 tot 33 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 9

Nr. 14 : van de heer Verreycken.

Nr. 34 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 10

Nr. 11 : van mevrouw Nyssens.

Nr. 35 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 10bis (nieuw)

Nr. 37 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .

Art. 14

Nr. 38 : van mevrouw De Schamphelaere (door de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere) .