2-1

2-1

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 1 JULI 1999 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontslag en benoeming van regeringsleden

De voorzitter. - Bij brief van 1 juni 1999 heeft de eerste minister mij een afschrift overgezonden van het koninklijk besluit van dezelfde datum houdende ontslag en benoeming van regeringsleden.