2-21/6

2-21/6

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

27 JANUARI 2000


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren

(Verklaring van de wetgevende macht, zie
Belgisch Staatsblad nr. 88 van 5 mei 1999)


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk 2-21/5).

Brussel, 27 januari 2000.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.