Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-4

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 119 van de heer Istasse d.d. 27 oktober 1999 (Fr.) :
Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. ≠ BelgiŽ en Bondsrepubliek Duitsland. ≠ Herziening van het verdrag.

Ik verwijs naar mijn vraag om uitleg van 16 juli 1998 waarop uw voorganger geantwoord heeft dat dringend een oplossing moet worden gevonden en dat er reeds een ontwerp van akkoord bestond dat op politiek vlak nog besproken diende te worden.

De minister heeft toen verduidelijkt dat het ontwerpverdrag nog moest worden voorgelegd aan de verschillende betrokken Lšnder. Zodra hun reactie hierop bekend was, zouden met de Duitse federale minister van FinanciŽn besprekingen worden aangevat. Hij hoopte daarenboven dat vůůr het einde van het jaar 1998 een oplossing kon worden bereikt.

Het is nu eind 1999 en voor zover ik weet is het verdrag tussen beide landen nog steeds niet herzien.

Zou u mij kunnen meedelen wat uw standpunt in deze problematiek is en hoever de onderhandelingen thans gevorderd zijn ?