Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 35 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt. Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 34 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op de vraag nr. 33 van mijn collega de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 2-1 van 19 oktober 1999, blz. 30).