1-258

1-258

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 MAART 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
NON-EVOCATIES :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
VOORSTEL VAN VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :
TOESTAND IN KOSOVO (Debat) :