1-257

1-257

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 MAART 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN, ONTWERP VAN BIJZONDERE WET EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :