1-988/9

1-988/9

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

25 MAART 1999


Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector


BESLISSING OM IN TE STEMMEN MET HET DOOR
DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
GEAMENDEERDE ONTWERP (1)


(1) Artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.