Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-91

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 1526/1 van de heer Boutmans d.d. 10 december 1998 (N.) :
Ethische comités in ziekenhuizen. ­ Raadpleging van de comités.

In het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 wordt bepaald dat de ethische comités in de ziekenhuizen advies geven op verzoek van een personeelslid van het ziekenhuis of van een arts.

Vier vragen daaromtrent :

1. Waarom zou het comité niet uit eigen initiatief een advies mogen geven met betrekking tot ethische vraagstukken, die in het ziekenhuis rijzen ­ misschien zonder dat de artsen of personeelsleden er zich voldoende rekenschap van geven ?

2. Mag het verzoek ook uitgaan van een arts die niet aan het ziekenhuis verbonden is ?

3. Mag het verzoek ook uitgaan van een arts of personeelslid die zelf lid is van het comité ?

4. Waarom is niet bepaald dat het verzoek ook van een patiënt of familielid (eventueel nabestaanden) uit mag gaan ? Dit zijn toch de voornaamste betrokkenen naast de artsen en de verpleegkundigen ­ en zij dragen toch de voornaamste gevolgen van de ethische keuzen die worden gemaakt ?

Gaat u akkoord het besluit in deze zin te wijzigen ?