1-227

1-227

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 DECEMBER 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS).
  3. Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer.
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFT :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :