Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-47

10 JUNI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 225 van de heer Desmedt d.d. 9 mei 1997 (Fr.) :
Verstrekken van jodiumtabletten aan omwoners van kerncentrales.

Bij een ongeval in een kerncentrale dreigt er een aanzienlijke hoeveelheid radioactief jodium in de atmosfeer vrij te komen.

De opname van dat product kan onder meer leiden tot schildklierkanker.

Het radioactief jodium ontsnapt echter pas enkele uren nadien, zodat voorzorgsmaatregelen hun nut kunnen hebben. Die bestaan in hoofdzaak in het innemen van stabiel-jodiumtabletten.

Het lijkt dus raadzaam dat soort tabletten aan de betrokken bevolkingsgroepen te verstrekken.

Bij wijze van proef is dit reeds in Frankrijk gebeurd voor de bevolking die rond de kerncentrale van Chooz woont.

Als minister van Binnenlandse Zaken bent u verantwoordelijk voor die veiligheidsmaatregelen. Kunt u mij uw zienswijze daaromtrent meedelen ?