Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-44

29 APRIL 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 87 van de heer Anciaux d.d. 21 maart 1997 (N.) :
Voorwaarden waaraan ziekenhuisapothekers moeten voldoen.

Het koninklijk besluit van 28 oktober 1996, ter wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991, bepaalt de voorwaarden waaraan een ziekenhuisapotheker moet voldoen. Een ziekenhuisapotheker moet nu een ervaring van minstens 500 uur hebben opgedaan en dit binnen een periode van 12 maanden. Als bewijs krijgt hij of zij een attest dat overhandigd wordt door de titularis(sen) van een (of meerdere) ziekenhuisapothe(e)k(en).

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Is een stage van minstens 500 uur volgens hem voldoende om een degelijke opleiding te genieten ? Beschikt hij over vergelijkende cijfers, wat betreft de duur van de stage, uit de ons omringende landen ?

2. In welk soort ziekenhuis dient de stage gevolgd te worden en moet het een Belgisch ziekenhuis zijn ?

3. Moet de titularis die het attest aflevert dezelfde persoon zijn als diegene die de stagiair heeft opgeleid ?

4. Hoe kwam dit koninklijk besluit tot stand ? Werd er, naast de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, overleg gepleegd met andere betrokken organisaties ?