Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-39

25 FEBRUARI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 205 van de heer Boutmans d.d. 24 januari 1997 (N.) :
Mensenrechten. ­ Reglementering inzake politiecellen.

Naar aanleiding van het rapport van het Europees Comité tegen Foltering en Onmenselijke Behandeling werd enkele jaren geleden een reglementering van de politiecellen voor arrestanten aangekondigd.

Ook het Comité P heeft gevallen van onaanvaardbare opsluitingsvoorwaarden gesignaleerd.

Hoever staat het met die reglementering ?