Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-37

28 JANUARI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 79 van de heer D'Hooghe d.d. 20 december 1996 (N.) :
Internationale reserveringen. Dienstverlening aan de treinreizigers in de regio Vlaamse Ardennen.

In geen enkel station in het arrondissement Oudenaarde kan men terecht voor rechtstreekse reservaties en internationale treintickets. Dat geldt ook voor de HST-treinen, voor de Thalys-treinen en voor Eurostartickets.

De inwoners van het arrondissement dienen zich dan ook te verplaatsen naar onder meer Gent, Kortrijk, Zottegem ... ofwel kunnen zij een aanvraag indienen in hun eigen station; in dat laatste geval moet men dan ook rekening houden met enkele dagen wachttijd.

Graag had ik van de geachte minister vernomen of er bij de NMBS plannen zijn om in de onmiddellijke toekomst het station Oudenaarde en/of het station Ronse te voorzien van de nodige infrastructuur om aan dergelijke behoefte te kunnen voldoen. Zowel vanuit toeristische als vanuit economische overwegingen lijkt mij dit noodzakelijk voor de regio Vlaamse Ardennen .