Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-34

17 DECEMBER 1996

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 175 van de heer Verreycken d.d. 9 september 1996 (N.) :
Studie- en onderzoeksopdrachten.

Meermaals wordt door ministers verwezen naar studies en onderzoeken die zij lieten uitvoeren om de resultaten van hun beleidsdaden te meten of om hun beleid voor te bereiden. Alhoewel deze onderzoeken met openbare middelen worden bekostigd, blijven de resultaten mijns inziens nog teveel binnenskamers.

Het benieuwt mij dan ook te weten hoeveel en welke studies in opdracht van uw ministerie werden uitgevoerd in de loop van 1995.

1. Hoeveel onderzoeken en/of studies werden in opdracht van uw ministerie uitgevoerd door instellingen vreemd aan uw dienst of door a-politieke studieburelen ?

2. Hoeveel onderzoeken en/of studies als hierboven omschreven werden uitgevoerd door studiediensten, verbonden aan politieke partijen ?

3. Welke instellingen, welke studiebureaus, welke studiediensten kregen hiervoor een opdracht ?

4. Wat was de prijs die het ministerie betaalde per studie of onderzoek ?

5. Wat waren de specifieke onderwerpen of opdrachten ?

6. Voor welke onderzoeken of studies werd een contract afgesloten en welke onderzoeken of studies werden aan een studiebureau of -dienst toegewezen zonder contract ?