Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-34

17 DECEMBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 194 van de heer Anciaux d.d. 8 november 1996 (N.) :
Oppakken van manifestanten bij geweldloze acties tegen de AFCEA-wapenbeurs.

Op 17 oktober 1996 werden door de Brusselse politie een vijftiental mensen opgepakt die vreedzaam demonstreerden tegen de AFCEA-wapenbeurs in het Congressenpaleis te Brussel. AFCEA staat voor « Armed Forces Communications and Electronics ». Via symposia, wapenbeurzen en interne mailings legt AFCEA contacten tussen de militaire wereld, overheden en bedrijven die zich specialiseren in hoog-technologische wapensystemen.

Naar aanleiding van de vele geweldloze acties tegen de wapenbeurs, heeft de Senaat in november vorig jaar een resolutie aangenomen waarin wapenbeurzen zoals deze worden afgewezen « omdat het politiek en ethisch ongewenst is ». Ook de Kamer heeft ondertussen een gelijkaardige resolutie aangenomen. Toch werden vredesactievoerders hardhandig opgepakt bij het vreedzaam actie voeren tegen de AFCEA-wapenbeurs.

Is de geachte minister op de hoogte van deze wapenbeurs en het ingrijpen van de Brusselse politie tegen een vijftiental vredesactievoerders ? Werden deze actievoerders deftig behandeld in het Brusselse politiekantoor ? Is het juist dat minstens twee mensen hardhandig werden aangepakt wat resulteerde in één verwrongen arm en ademhalingsproblemen bij één van de opgepakte actievoerders ? Is de geachte minister het eens met deze manier van optreden ? Waarom werden deze actievoerders langer vastgehouden dan nodig ? Gaat de geachte minister een rapport opvragen bij de Brusselse politie aangaande deze arrestaties en de manier van behandeling van de actievoerders ?