Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-9

30 JANUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 60 van de heer Anciaux d.d. 8 december 1995 (N.) :
Aantal toegewezen rijkswachters bij het detachement van het koninklijk paleis.

Uit officiŽle mededelingen verneem ik dat niet minder dan 236 rijkswachters behoren tot het detachement van het koninklijk paleis.

Kan de geachte minister mij meedelen welke zinnige verantwoording kan gegeven worden aan het bestaan van dit detachement ? Hoe is dit erg hoog aantal te verklaren ? Zijn er geen grotere prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid ? Waarin bestaat de taak van dit dťtachement en van de verschillende leden ervan ? Hoe is de taalverhouding binnen dit detachement ?


Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder de antwoorden op zijn vragen.

1. De bescherming van de grondwettelijke instellingen in het algemeen en van de persoon en de goederen van het Staatshoofd en Zijn Familie in het bijzonder, maakt integrerend deel uit van de handhaving van de openbare orde.

Het bij uitstek federaal karakter van de te beschermen instelling verklaart de toekenning van deze specifieke opdracht van bestuurlijke politie aan de rijkswacht. Daartoe werd, in uitvoering van artikel 3, 5ļ, van de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, een bijzondere eenheid opgericht, te weten het rijkswachtdetachement bij de koninklijke paleizen, dat belast is met de bescherming van de personen en de goederen van de Koninklijke Familie.

2. De specifieke opdrachten van het rijkswachtdetachement bij de koninklijke paleizen zijn :

≠ De bewaking van de residenties van de Koning en de leden van de Koninklijke Familie in BelgiŽ, namelijk het koninklijk paleis te Brussel, het koninklijk domein te Laken en de aanpalende domeinen Belvedere en Stuyvenberg, de domeinen te Ciergnon, Fenffe, Argenteuil en Tervuren;

≠ De persoonsbescherming in binnen- en buitenland van de Koning en de leden van de Koninklijke Familie, alsook van hoge buitenlandse personaliteiten tijdens hun verblijf in BelgiŽ als gasten van de Koning of een lid van de Koninklijke Familie;

≠ Verkeersescortes ter gelegenheid van officiŽle verplaatsingen van de Koning en de leden van de Koninklijke Familie;

≠ Een dagelijkse estafettendienst verzekeren tussen de paleizen en de bijzondere geadresseerden (onder andere ministeriŽle kabinetten) van vertrouwelijke stukken uitgaande van het Staatshoofd.

3. Op 1 januari 1996 maken 235 rijkswachters deel uit van het rijkswachtdetachement bij de koninklijke paleizen. Hiervan behoren er 155 (66 pct.) tot de Nederlandse taalrol en 80 (34 pct.) tot de Franse taalrol).

Dit aantal is noodzakelijk om de opdrachten waarvan hierboven sprake, naar behoren te vervullen.