Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-9

30 JANUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 35 van de heer Anciaux d.d. 10 oktober 1995 (N.) :
Veiligheid op de luchthaven van Zaventem.

Op 3 oktober 1995 werd er door onbekenden een overval gepleegd op een vliegtuig dat gestationeerd stond op de startbaan van de nationale luchthaven. Het vliegtuig werd, net niet, in volle vlucht bestolen. Dit is een totaal onwaarschijnlijk verhaal voor een luchthaven die bekend staat als één der veiligste in de wereld.

Kan de geachte minister zeggen hoeveel de jaarlijkse kosten zijn voor de beveiliging van de nationale luchthaven ? Hoeveel politieagenten, rijkswachters, veiligheidsagenten zijn hiervoor ter beschikking gesteld ? Welke maatregelen overweegt de geachte minister om in de toekomst zulke miskleunen te vermijden ?


Antwoord : Het antwoord hieronder betreft de effectieven van de rijkswacht die zijn gedetacheerd voor de veiligheid van de luchthaven van Zaventem, alsook de jaarlijkse gemiddelde kostprijs die er betrekking op heeft. Voor wat de effectieven van de luchthavenpolitie en van de privé-veiligheidsdiensten betreft, verzoek ik u om u te wenden tot mijn collega, de minister van Vervoer.

1. De aanwezigheid van de rijkswacht op de site van de nationale luchthaven wordt waargenomen door een veiligheidsdetachement. Dit detachement vervult de navolgende opdrachten met de effectieven als volgt verdeeld :

­ Een generale staf, een transmissiecentrum en een documentatie- en informatiebureau, samengesteld uit 3 officieren en 21 onderofficieren, die de leiding, het beheer en de operationele, administratieve en logistieke ondersteuning van het detachement garanderen;

­ Een detachement van de BOB, samengesteld uit 1 officier en 21 onderofficieren, dat bij aankomst van de vliegtuigen de controle van de passagiers uitvoert binnen de luchthavengebouwen, zich daarbij volledig oriënterend op de georganiseerde misdaad en de diverse trafieken (onder meer van drugs);

­ Een afdeling « grenscontrole » samengesteld uit 1 officier en 127 onderofficieren die belast is met de controle van de paspoorten en van de reizigers, en met het toezicht op de transitcentra 127 en 127bis en op de repatriëring van de illegalen;

­ Een afdeling « basispolitie-functie » samengesteld uit 1 officier en 50 onderofficieren, die hoofdzakelijk belast is met het toezicht, zowel binnen als buiten, van de luchthavengebouwen.

De rijkswachtploegen die patrouilles uitvoeren buiten de gebouwen zelf van de luchthaven, worden georiënteerd naar voorvallen zoals de diefstallen van en in wagens en de diefstallen bedreven in de Brucargo-zone en naar de veiligheid van de transitcentra. Deze patrouilles worden uitgevoerd buiten de tarmac van de luchthaven.

2. Buiten investeringsuitgaven die van jaar tot jaar aanzienlijk kunnen verschillen, werd de jaarlijkse gemiddelde kostprijs voor wat de rijkswacht betreft, geschat op basis van de uitgaven van het budgettaire jaar 1994, wat in detail neerkomt op :

­ Personeelsuitgaven : 251 500 000 frank;

­ Werkingsuitgaven : 28 416 000 frank.

3. Indien geen enkel veiligheidsdispositief voor 100 pct. het uitblijven van een incident als waarnaar u verwijst, kan garanderen, dan zijn het belangrijk aantal effectieven en de vervulling van de verschillende hierboven weergegeven opdrachten, nochtans betekenisvol voor de veiligheidsinspanningen die constant worden geleverd op Zaventem. Een dergelijk incident kan uiteraard niet anders dan aanzetten tot een verhoogde waakzaamheid bij de uitvoering van dat dispositief.