Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen

Vraag nr. 17 van mevrouw de Bethune d.d. 27 november 1995 (N.) :
Wet van 20 juli 1990. Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 54 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 349).