Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 65 van de heer Boutmans d.d. 8 december 1995 (N.) :
AGG. Deelneming van rijkswacht aan internationale stages.

Hebben leden van de rijkswacht in kader van de AGG (antiterroristische gemengde groep) sinds mei 1993 aan internationale oefeningen, cursussen en stages deelgenomen ? Zo ja, welke, wanneer, waarom, wat was de inhoud en door wie werd het georganiseerd ?