Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 64 van de heer Boutmans d.d. 8 december 1995 (N.) :
Migratiestromen. Internationale organisaties.

Op mijn vraag nr. 5 van 8 augustus 1995 maakte de geachte minister melding van een aantal internationale organisaties op het vlak van de migratiestromen.

Graag had ik hierover enkele bijkomende vragen gesteld :

1. Wat zijn de internationale organisatie voor de migraties en de groep G 24 ? Wat zijn hun taak, werkwijzen en middelen ? Welke landen maken hier deel van uit, met welke vertegenwoordigers van welke diensten ? Wie is de Belgische vertegenwoordiger ? Sinds wanneer bestaan ze, met welk vergaderritme en op welke basis ?

2. Welke werkgroepen en deelwerkgroepen bestaan er binnen de club van Berlijn en wat is hun precieze taak ? Op welke specifieke terreinen geven ze welke soort van aanbevelingen betreffende de strijd tegen het illegaal verblijf van vreemdelingen ? Zijn dit aanbevlingen op wetgevend vlak of op politioneel niveau ? Kan ik de rapporten over deze aanbevelingen krijgen ?