Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 55 van de heer Anciaux d.d. 29 november 1995 (N.) :
Invoering van veiligheidspasjes voor kinderen jonger dan twaalf jaar.

In de gemeenten Aalst, Meise en Kapelle-op-den-Bos worden veiligheidspasjes voor kinderen uit de lagere scholen aangemaakt. Klaarblijkelijk werden deze initiatieven genomen in samenspraak tussen de gemeentebesturen, de politie en de rijkswacht. Dit zou passen in de voorkoming van verdere verdwijningen van kinderen.

Kadert deze actie in een ruimere actie die de geachte minister voorziet in de strijd tegen vermiste kinderen ? Welk is het nut van een foto van burgemeester, politie en rijkswacht op het pasje van de kinderen ? Wat is de kost van deze operatie ? Zal zij na de evaluatie doorgetrokken worden naar alle jongeren onder de twaalf jaar ?